Tóm tắt

“Jack chột” – cao thủ chuyên đi lừa bịp tại sòng bài lập ra một nhóm những người mong muốn có cơ hội đổi đời bằng cờ bạc. Đỏ hay đen thì 30 vẫn chưa phải Tết!

Video & Hình ảnh

1 videos

Lịch chiếu

Đặt vé
  • 09:50
  • 12
Đặt vé
  • 12:10
  • 16:35