Rạp Bạch Đằng Vũng Tàu

Rạp chiếu phim nhà sách Bạch Đằng 846 Bình Giã, P. Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu Khu Công Nghiệp Đông Xuyên - Tp Vũng Tàu
846 Bình Giã, P. Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
(02543)624.817 bariacinema@gmail.com
bariacinema.com