BÀN TAY DIỆT QUỶ

02 h 00 phút

Tiếng Hàn phụ đề Tiếng Việt
09/04/2021

Chọn lịch chiếu

BẢN NĂNG HOANG DẠI

02 h 00 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
09/04/2021

Chọn lịch chiếu

KIỀU

01 h 30 phút

Tiếng Việt
09/04/2021

Chọn lịch chiếu

MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ

02 h 00 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
09/04/2021

Chọn lịch chiếu

BỐ GIÀ

02 h 08 phút

BỐ GIÀ - Bà con coi chịu nổi hông? Có cảnh này đã mất đên hơn ...

Tiếng Việt - Phụ đề Tiếng Anh
02/03/2021

Chọn lịch chiếu

Lật mặt 48h

01 h 50 phút

Lý Hải trở lại với dòng phim hành động sở trường của mình. Bối cảnh hoành ...

Tiếng Việt
12/02/2021

Chọn lịch chiếu