ĐẠI CA MIỆT VƯỜN

01 h 59 phút

Tiếng Hàn - Phụ đề tiếng Việt
02/12/2022

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 11:30 15:50 21:30 Đặt vé

TRO TÀN RỰC RỠ

01 h 57 phút

Tiếng Việt - Phụ đề Tiếng Anh
02/12/2022

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 09:20 12:50 17:10 19:00 21:10 Đặt vé

ĐÊM HUNG TÀN

01 h 50 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
02/12/2022

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 08:10 13:40 20:10 Đặt vé

HẠNH PHÚC MÁU

01 h 50 phút

Tiếng Việt - Phụ đề Tiếng Anh
25/11/2022

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 08:30 10:40 12:50 15:00 17:10 19:20 21:30 Đặt vé

SĂN LÙNG

02 h 05 phút

Tiếng Hàn - Phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh
25/11/2022

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 15:50 Đặt vé

Chọn lịch chiếu

RẠP BÀ RỊA: 13:40 18:00 Đặt vé