DORAEMON: NOBITA VÀ CUỘC CHIẾN VŨ TRỤ TÍ HON 2021

01 h 49 phút

Lồng tiếng
21/05/2022
T7
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:30
14:00
18:00
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:30
14:00
18:00
Đặt vé
T7
21/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:30
15:30
18:00
19:00
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:30
15:30
18:00
19:00
Đặt vé

DAENG – HẬU DUỆ “TÌNH NGƯỜI DUYÊN MA”

Tiếng Thái - Phụ đề tiếng Việt
20/05/2022
T6
20/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:30
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
Đặt vé
T7
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
Đặt vé
T6
20/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:30
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
Đặt vé
T7
21/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
11:30
14:00
17:30
19:30
21:30
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
11:30
14:00
17:30
19:30
21:30
Đặt vé

MỒI CÁ MẬP

01 h 25 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
20/05/2022
T6
20/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
14:00
16:00
18:00
Đặt vé
T7
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
11:00
16:00
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
11:00
16:00
Đặt vé
T6
20/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
14:00
16:00
18:00
Đặt vé
T7
21/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
11:00
13:30
16:00
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
11:00
13:30
16:00
Đặt vé
T6
20/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
Đặt vé
T7
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
Đặt vé
T7
21/05/2022
T6
20/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
Đặt vé
T7
21/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:00
13:00
15:00
17:00
20:00
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:00
13:00
15:00
17:00
20:00
Đặt vé

RỪNG SĂN NGƯỜI

01 h 31 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
12/05/2022
T5
19/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
08:00
12:20
16:40
Đặt vé
T3
17/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
08:00
12:20
16:40
21:20
Đặt vé
T4
18/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
08:00
12:20
16:40
21:20
Đặt vé
T6
20/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
08:00
Đặt vé
T7
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
08:00
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
08:00
Đặt vé
T5
19/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
08:00
13:00
Đặt vé
T3
17/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
08:00
13:00
21:00
Đặt vé
T4
18/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
08:00
13:00
21:00
Đặt vé
T6
20/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
08:00
Đặt vé
T7
21/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
08:00
Đặt vé
CN
22/05/2022
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
08:00
Đặt vé