[woodmart_title align=”left” title=”CÂU HỎI THƯỜNG GẶP”]

Quên chỉnh gương, hạ phanh tay

Không bật xi nhan khi chuyển làn hướng, đổi hướng

Chuyển đổi giữa số lùi, số tiến khi xe chưa dừng hẳn

Nhầm giữa chân ga, chân phanh

Quên tắt đèn, hệ thống điều hoà khi rời khỏi xe

[woodmart_title align=”left” title=”BẢO TRÌ XE”]