Lịch chiếu tuần này

Bà Rịa Cinema > Lịch chiếu tuần này

Lịch chiếu

Thứ Bảy
21/05/2022
Chủ Nhật
22/05/2022
Thứ Hai
23/05/2022
Thứ Ba
24/05/2022
Thứ Tư
25/05/2022
Thứ Năm
26/05/2022
Thứ Sáu
27/05/2022

DORAEMON: NOBITA VÀ CUỘC CHIẾN VŨ TRỤ TÍ HON 2021

01 h 49 phút

Lồng tiếng
21/05/2022
Thứ Bảy
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:30
14:00
18:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:30
15:30
18:00
19:00
Đặt vé
Chủ Nhật
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:30
14:00
18:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:30
15:30
18:00
19:00
Đặt vé
Thứ Hai
23/05/2022
Thứ Ba
24/05/2022
Thứ Tư
25/05/2022
Thứ Năm
26/05/2022
Thứ Sáu
27/05/2022

DAENG – HẬU DUỆ “TÌNH NGƯỜI DUYÊN MA”

Tiếng Thái - Phụ đề tiếng Việt
20/05/2022
Thứ Bảy
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
11:30
14:00
17:30
19:30
21:30
Đặt vé
Chủ Nhật
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
11:30
14:00
17:30
19:30
21:30
Đặt vé
Thứ Hai
23/05/2022
Thứ Ba
24/05/2022
Thứ Tư
25/05/2022
Thứ Năm
26/05/2022
Thứ Sáu
27/05/2022

MỒI CÁ MẬP

01 h 25 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
20/05/2022
Thứ Bảy
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
11:00
16:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
11:00
13:30
16:00
Đặt vé
Chủ Nhật
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
11:00
16:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
11:00
13:30
16:00
Đặt vé
Thứ Hai
23/05/2022
Thứ Ba
24/05/2022
Thứ Tư
25/05/2022
Thứ Năm
26/05/2022
Thứ Sáu
27/05/2022
Thứ Bảy
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:00
13:00
15:00
17:00
20:00
Đặt vé
Chủ Nhật
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
09:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
09:00
13:00
15:00
17:00
20:00
Đặt vé
Thứ Hai
23/05/2022
Thứ Ba
24/05/2022
Thứ Tư
25/05/2022
Thứ Năm
26/05/2022
Thứ Sáu
27/05/2022

RỪNG SĂN NGƯỜI

01 h 31 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
12/05/2022
Thứ Bảy
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
08:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
08:00
Đặt vé
Chủ Nhật
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
08:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
08:00
Đặt vé
Thứ Hai
23/05/2022
Thứ Ba
24/05/2022
Thứ Tư
25/05/2022
Thứ Năm
26/05/2022
Thứ Sáu
27/05/2022

NGƯỜI KHỞI LỬA

01 h 35 phút

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
12/05/2022
Thứ Bảy
21/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
12:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
12:00
Đặt vé
Chủ Nhật
22/05/2022
RẠP BÀ RỊA:
12:00
Đặt vé
RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU:
12:00
Đặt vé
Thứ Hai
23/05/2022
Thứ Ba
24/05/2022
Thứ Tư
25/05/2022
Thứ Năm
26/05/2022
Thứ Sáu
27/05/2022