Lịch chiếu

Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024

NHÀ CHỨA QUỶ

01 h 23 phút

Tầng 4 tại tòa nhà nọ đã bị ngọn lửa "nuốt chửng" và bỏ hoang từ ...

Tiếng Trung Quốc - Phụ đề Tiếng Việt
05/07/2024
Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024

KẺ TRỘM MẶT TRĂNG 4

01 h 34 phút

Gru phải đối mặt với kẻ thù mới là Maxime Le Mal và Valentina đang lên ...

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt, Lồng tiếng
05/07/2024
Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024

MÙA HÈ ĐẸP NHẤT

01 h 58 phút

Mùa hè năm ấy, chúng ta chẳng có gì trong tay ngoài tuổi trẻ, ước mơ, ...

Tiếng Việt - Phụ đề Tiếng Anh
28/06/2024
Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024

VÙNG ĐẤT CÂM LẶNG: NGÀY MỘT

01 h 39 phút

Chứng kiến ngày mà cả thể giới bỗng im lặng LỊCH CHIẾU: LỊCH CHIẾU TỪ 05.07.2024 ĐẾN ...

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
28/06/2024
Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024
No Movie

Lịch chiếu

Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024

NHÀ CHỨA QUỶ

01 h 23 phút

Tầng 4 tại tòa nhà nọ đã bị ngọn lửa "nuốt chửng" và bỏ hoang từ ...

Tiếng Trung Quốc - Phụ đề Tiếng Việt
05/07/2024
Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024

KẺ TRỘM MẶT TRĂNG 4

01 h 34 phút

Gru phải đối mặt với kẻ thù mới là Maxime Le Mal và Valentina đang lên ...

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt, Lồng tiếng
05/07/2024
Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024

MÙA HÈ ĐẸP NHẤT

01 h 58 phút

Mùa hè năm ấy, chúng ta chẳng có gì trong tay ngoài tuổi trẻ, ước mơ, ...

Tiếng Việt - Phụ đề Tiếng Anh
28/06/2024
Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024

VÙNG ĐẤT CÂM LẶNG: NGÀY MỘT

01 h 39 phút

Chứng kiến ngày mà cả thể giới bỗng im lặng LỊCH CHIẾU: LỊCH CHIẾU TỪ 05.07.2024 ĐẾN ...

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
28/06/2024
Thứ Hai
15/07/2024
Thứ Ba
16/07/2024
Thứ Tư
17/07/2024
Thứ Năm
18/07/2024
Thứ Sáu
19/07/2024
Thứ Bảy
20/07/2024
Chủ Nhật
21/07/2024

Review