NSƯT Trương Minh Quốc Thái

Tiểu sử

Đóng phim

Tên bộ phim Ngày khởi chiếu