Quốc Trường.

Tiểu sử

Đóng phim

Tên bộ phim Ngày khởi chiếu