Tóm tắt

Lần đầu tiên truyền thuyết đô thị Nhật Bản về nữ quỷ Hasshaku-sama chuyên bắt cóc trẻ em từng làm rúng động cõi mạng những năm 2000 được đưa lên màn ảnh rộng.

Video & Hình ảnh

1video

Lịch chiếu

Rạp Bà Rịa