1) Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. 2) Za rješenje kojim se sredstvo za zaštitu bilja (pesticid) upisuje u registar sredstava za zaštitu bilja (pesticida) 100,00. 1) Za rješenje o izdavanju dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za […]