Rạp Bà Rịa

Rạp chiếu phim Nhà sách Bạch Đằng, Tp Bà Rịa Nguyễn Hữu Thọ, Tp Bà Rịa
Nguyễn Hữu Thọ, TP Bà Rịa
0914666817 bariacinema@gmail.com
bariacinema.com