Lịch chiếu tuần này

Bà Rịa Cinema > Lịch chiếu tuần này

Lịch chiếu

Thứ Bảy
13/04/2024
Chủ Nhật
14/04/2024
Thứ Hai
15/04/2024
Thứ Ba
16/04/2024
Thứ Tư
17/04/2024
Thứ Năm
18/04/2024
Thứ Sáu
19/04/2024

BIỆT ĐỘI SĂN MA: KỶ NGUYÊN BĂNG GIÁ

Khởi động mùa đông lạnh rét cùng Biệt Đội Săn Ma

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
12/04/2024
Thứ Bảy
13/04/2024
Chủ Nhật
14/04/2024
Thứ Hai
15/04/2024
Thứ Ba
16/04/2024
Thứ Tư
17/04/2024
Thứ Năm
18/04/2024
Thứ Sáu
19/04/2024

B4S – TRƯỚC GIỜ “YÊU”

B4S - Trước Giờ "Yêu" sẽ bắt đầu bằng một đêm “nhớ đời” của hai nhóm ...

Tiếng Việt - Phụ đề Tiếng Anh
12/04/2024
Thứ Bảy
13/04/2024
Chủ Nhật
14/04/2024
Thứ Hai
15/04/2024
Thứ Ba
16/04/2024
Thứ Tư
17/04/2024
Thứ Năm
18/04/2024
Thứ Sáu
19/04/2024

ĐIỀM BÁO CỦA QUỶ

Khi một cô gái người Mỹ được đưa đến Rome để bắt đầu phụng sự Giáo ...

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt
05/04/2024
Thứ Bảy
13/04/2024
Chủ Nhật
14/04/2024
Thứ Hai
15/04/2024
Thứ Ba
16/04/2024
Thứ Tư
17/04/2024
Thứ Năm
18/04/2024
Thứ Sáu
19/04/2024

GODZILLA X KONG: ĐẾ CHẾ MỚI

115 phút phút

Kong và Godzilla - hai sinh vật vĩ đại huyền thoại, hai kẻ thủ truyền kiếp ...

Tiếng Anh - Phụ đề Tiếng Việt, Tiếng Hàn
29/03/2024
Thứ Bảy
13/04/2024
Chủ Nhật
14/04/2024
Thứ Hai
15/04/2024
Thứ Ba
16/04/2024
Thứ Tư
17/04/2024
Thứ Năm
18/04/2024
Thứ Sáu
19/04/2024

SÁNG ĐÈN

02 h 08 phút

Câu chuyện vào những năm 1994, lúc bấy giờ đoàn hát cải lương chính thống, được ...

Tiếng Việt - Phụ đề Tiếng Anh
23/03/2024
Thứ Bảy
13/04/2024
Chủ Nhật
14/04/2024
Thứ Hai
15/04/2024
Thứ Ba
16/04/2024
Thứ Tư
17/04/2024
Thứ Năm
18/04/2024
Thứ Sáu
19/04/2024