ĐẶT VÉ TẠI RẠP BÀ RỊA: 02543828817 – 0704763757 / ĐẶT VÉ TẠI RẠP BẠCH ĐẰNG VŨNG TÀU: 02543859817 – 0914666817

65,000