• Điều kiện cấp bậc và ưu đãi khi tích lũy chi tiêu:

+ Young Member : tích lũy chi tiêu từ 1đ <2.000.000 đ

  • Chiết khấu vé + thức ăn, thức uống 10% tại Baria cinema
  • Tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho thành viên.

+ Silver Member: tích lũy chi tiêu từ 2.000.000 đ =< 5.000.000 đ

  • Chiết khấu vé + thức ăn, thức uống 15% tại Baria cinema
  • Tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho thành viên.

+ Gold Member: tích lũy chi tiêu trên 5.000.000 đ

  • Chiết khấu vé + thức ăn, thức uống 20% tại Baria cinema
  • Tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho thành viên.

+ Khi thực hiện thanh toán bằng mã thành viên sẽ được tích lũy chi tiêu theo đúng giá trị thực và mức chiết khấu tùy theo cấp bậc thẻ.

+ Thẻ thành viên có giá trị sử dụng vô thời hạn

+ Không áp dụng cộng dồn chiết khấu vào các chương trình khác (áp dụng mức cao nhất cho 1 chương trình)

+ Không được dùng mã thẻ thành viên của người khác để tích lũy tiêu phí.