Liên hệ

Bà Rịa Cinema > Liên hệ

RẠP CHIẾU PHIM BÀ RỊA

Nguyễn Hữu Thọ, P. Phước Trung, TP Bà Rịa

ĐT : 0914.66.68.17